شوگان

 

·         داراي استاندارد ایمنی محصول

·         خردکن / مخلوط کن

·         سیستم ایمنی

·         ظرف چند منظوره 2/1 لیتري

·         تیغه خردکن دوبل

·         دیسک خامه/مایونز زن

·         درپوش براي جلوگیري از پاشیدن مواد

·         خردکردن گوشت و سبزیجات

·         مخلوط کردن و هم زدن

·         راهنماي استفاده

·         تمیز کردن آسان

·         ساده و کارا

·         موتور پرقدرت 230-220 ولت، 320 وات

·         مجهز به سوئیچ حرارتی جهت افزایش عمر موتور